Angel194818's Side - Where Were You Last Night

Få ordning på mina matvanor

När det gäller coachning så skulle jag vilja ha en coach när det kommer till min matätning och försöka få ordning på min vikt. Jag äter nämligen helt fel och jag behöver någon som kan motivera mig ordentligt så att jag kan ändra på mina matvanor och kunna komma igång med att äta rätt och motionera rätt så att jag kan gå ner i vikt och sen behålla vikten. Jag har ett halvår på mig nu att gå ner femton kilo och stanna där, för sen blir det bara svårare att gå ner i vikt efter att man har fyllt trettio.